Hvordan kan jeg hjælpe jer?

Med udgangspunkt i psykoterapien, samt par- og familieterapiens praksis og metoder tilbyder jeg:

  • Særligt tilrettelagte samtaleforløb, hvor dine behov bliver omdrejningspunktet for forløbet
  • “Service-tjek” af par- og familielivet, hvor der er fokus på hvordan i aktuelt går og har det 
  • Konflikthåndtering, hvor jeg hjælper med at brede en større forståelsesramme for hinanden og at i derved kommer til at lytte til hinanden. 

I familieterapien vil jeg hjælper jer med at se dynamikken fra flere perspektiver og at alle har deres ret og behov for at være værdsat i familien.  Du kan læse mere om familieterapi på Dansk Familieterapeutisk Institut og min tilgang til par- familieterapi her.

I parterapien handler det om, hvordan to kan genfinde hinanden. Det er min opgave at facilitere, at I begge kan blive mere nysgerrige og opmærksomme på hinanden. Målet er at skabe en ramme for jer, som gør jer trygge nok til, at I tør åbne op for jeres sårbarheder overfor hinanden og genfinde hinanden.

Jeg har endvidere en del erfaring indenfor sammenbragte familier, både fagligt og personligt. Her skabes fokus på, hvordan alles behov og fællesskabet bliver varetaget.

%d bloggers like this: